Rewers na płytkach

CAŁA PRAWDA O CZYM MÓWIĄ OZNACZENIE NA REWERSIE PŁYTKI.

Temat w tym poradniku dotyczy oznaczeń i ich znaczenia na rewersie płytek ceramicznych. Przykre jest jak spotykamy glazurnika a on chce zabłysnąć bezpodstawną wiedzą i próbuje nam udowodnić że oznaczenia na rewersie płytki mają znaczenie co do kierunku układania płytek. Oczywiście musimy te płytki podzielić na nierektyfikowane i rektyfikowane.

Płytki rektyfikowane

Płytki rektyfikowane czyli kalibrowane których dokładność wymiarowa sięga 0,2 mm. uzyskujemy dzięki cięciu płytek albo szlifowaniu krawędzi. I w tym wypadku, jeśli wzór na płytce nie wymusza od wykonawcy określonego kierunku, oznaczenia na rewersie płytki nie mają kompletnie znaczenia.

Płytki nierektyfikowane

Płytki nie rektyfikowane są to płytki ceramiczne których krawędzie powstają w wyniku zaprasowania na prasie a ich dokładność wymiarowa zależna jest od samego wypału płytki.

Płytka ceramiczna podczas wypału się kurczy, sztuką jest dopasowanie procesu wypalania płytek w taki sposób aby skurcz nastąpił do pożądanego wymiaru. Wymiar ten określa nam norma PN EN 14 411, określa nam zakres wymiarowy (dolną i górną granicę wymiaru) przy określonym wymiarze płytki. Płytki nie rektyfikowane w swoich parametrach mają również odchylenia od kąta prostego oraz od płaskości powierzchni. My skupimy się na odchyleniem od kąta prostego. I tu całkiem nie złym pomysłem jest aby układać płytki zgodnie z oznaczeniami na jej spodzie.

DLACZEGO?

Otóż dla tego że płytki jadą przez linię i wjeżdżają do pieca w jednym kierunku. biorąc pod uwagę skurcz i odchylenia od kąta prostego, wszystkie płytki z danej partii i daty, powinny mieć takie samo odchylenie. W związku z tym układając płytki w tym samym kierunku zwiększamy szansę na utrzymanie odchylenia prostoliniowości fug w kierunkach pionowych i poziomy.